Do’s & Don’ts

Bring Your Own Device: Do’s & Don’ts voor leerlingen

Uitgangspunten BYOD:

  • een leerling mag naast zijn boeken, rekenmachine en andere benodigdheden een eigen device mee naar school nemen ter ondersteuning van zijn leerproces;
  • de docent staat open voor en stimuleert het werken met een device;
  • een leerling mag met een device werken, behalve wanneer de docent het niet toestaat [bijv. bij klassikale uitleg of presentaties]. De docent bepaalt of het werken met devices mag/kan/gewenst is;
  • geluid is alleen toegestaan met oortjes en alleen indien het anderen niet stoort;
  • foto’s en filmpjes maken tijdens de les is niet toegestaan, tenzij de docent daartoe toestemming geeft.

Do’s & Dont’s:

Durf te experimenteren
Wees niet bang dat het werken met je eigen device mislukt: uit experimenteren ontstaan soms de beste lessen. School heeft een aantal handige tools en apps voor je op IT-academie op een rijtje gezet. Nieuws site’s zoals Nu.nl mag je checken. Je kan je device als agenda laten fungeren voor je persoonlijke afspraken, maar ook om je huiswerk en andere schoolactiviteiten in te plannen. Zo weet je altijd en overal wat je af moet hebben. Daarnaast kunnen klasgenoten jou direct uitnodigen voor eenzelfde activiteit.

Niet ieder device is geschikt voor iedere leeractiviteit

Leerlingen maken vooral gebruik van hun smartphone [met internetverbinding].

  • gebruik smartphones voor korte zoekopdrachten, sites/bestanden die niet al te ‘zwaar’ zijn, filmpjes, digitale woordenboeken/begrippenlijsten, enz.;
  • veel typewerk of ‘zware’ rekenprogramma’s bij voorkeur niet via een smartphone, maar via laptop of desktopcomputers.

Inventariseer voorafgaand aan een opdracht of er voldoende devices aanwezig zijn

Werken met eigen devices gaat ook prima in duo’s/groepen.  Je kunt met jouw device ook medeleerlingen ondersteunen als zij geen device bij zich hebben. Dit stimuleert samenwerking.

Vraag docenten om materiaal dat aantrekkelijk/nuttig is om te gebruiken als hulp bij jouw werk tijdens de les

  • uitleg, schema’s, hulpbronnen, afbeeldingen, begrippenlijsten, die NIET in het boek staan;
  • gebruik ict-materiaal met een meerwaarde boven papieren materiaal, bijv. filmpjes, animaties, muziek, hoorcolleges, enz.

Maak aantekeningen op je device in plaats van in een schrift

Maak per vak [en eventueel ook per periode] een map aan, zodat je jouw werk ook kunnen terugvinden! Deel aantekeningen met elkaar, zodat je deze kan vergelijken en eventueel aanpassen.

Maak tijdens de les geen onnodig gebruik van Social Media

Wat je buiten de les om met social media doet bepaal je zelf. Let wel op de Tips die in jullie communicatiehandboek staan!

Digitaal materiaal wordt op Itslearning [DLWO] geplaatst, zodat het ook tijdens de les bereikbaar is

Te denken valt aan digitale methodes, instructiefilms [YouTube], animaties, schema’s, educatieve sites, enz. die leerlingen m.b.v. hun device kunnen gebruiken [als ondersteuning, verdieping, verrijking].

Zorg dat je device een volle schooldag gebruikt kan worden. Laad je device thuis op!

Lever je werk in in de gewenste bestandsvorm van de docent

Toetsen maken op eigen device is [vooralsnog]riskant en technisch vaak lastig

Tijdens reguliere toetsen is het device ALTIJD in de tas.

Los technische problemen zelf of met hulp van een medeleerling of [IT-coach] op

Je bent zelf verantwoordelijk voor [het gebruik van] jouw device. Verwacht niet dat de docent dit kan. Deze heeft er ook geen tijd voor. Er is een team van leerlingen [IT-coaches], dat ingeschakeld kan worden om hulp te bieden. Je kunt hiervan gebruik maken via de IT-academie.

Leg je device op tafel tijdens de les

Zoals met alle spullen: niets onder de tafel en daarmee uit het zicht. Ofwel: zorg dat je laat zien dat & hoe je met het device werkt.