21st Century Skills

‘Een leven lang leren’

Om een baan te behouden in de huidige kenniseconomie met snel veranderende vaardigheden is voortdurend scholing nodig: een leven lang leren.

Door het aanleren van 21st Century Skill word je beter uitgerust voor hun toekomst in onze dynamische maatschappij. Je wordt op deze manier voorbereid op werken en een leven lang leren. Het is dan ook de taak jezelf om deze 21st Century Skills toe te eigenen.

21st Century Skills | leerdoelen

Creativiteit en innovatie | …
Kritisch analytisch denken | …
Samenwerkend probleemoplossend vermogen | …
Zelfsturing | …
Communiceren | …
Bewust betrokken burgerschap | …
ICT-vaardigheid | …